Vse o korona virusu

COVID-19

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Koronavirus (SARS-CoV-2)

ključne informacije

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Krepimo ozaveščenost o večji skrbi

za zdravje in dobro počutje

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Kakovosten in časovno optimalen

dostop do zdravstvenih storitev

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Spoštovani pacienti!

Na podlagi določil Zakon o varstvu pacientovih pravic (v nadaljevanju zakon) lahko vložite prvo zahtevo za varstvo pacientovih pravic zaradi:

1. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev – rok za vložitev je 15 dni od domnevne kršitve,
2. neustreznega ravnanja  zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe – rok za vložitev je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

Prva zahteva se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov , če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

POSTOPEK VLOŽITVE ZAHTEVE ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC
Če ste nezadovoljni z zdravstveno oskrbo ali odnosom zdravstvenega delavca,  bomo nesporazum poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili. Če z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni , lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

KAKO LAHKO VLOŽITE ZAHTEVO?
Ustna zahteva: vložite jo pri vodstvenem delavcu službe v času uradnih ur, sprejme se jo na zapisnik. Ustno zahtevo lahko vložite tudi v tajništvu ZD Ptuj (vsak dan od 8,00 do 14,00 ure) tako, da izpolnite že pripravljen obrazec zapisnika. Pisna zahteva: se lahko vloži na obrazcu pisne zahteve  v tajništvu zavoda ali pri pristojni osebi.

Če pisna zahteva ni vložena na predvidenem obrazcu, mora imeti naslednje podatke:

  • ime in priimek ter prebivališče pacienta, telefon, elektronska pošta,
  • opis domnevne kršitve,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih (ime in priimek, delovno mesto),
  • ime in priimek drugih udeleženih oseb,
  • čas in kraj domnevne kršitve pravic, morebitne posledice kršitve, morebiten predlog za rešitev spora

Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, Vas bomo pozvali, da zahtevo v določenem roku dopolnite (4. odst. 60. čl zakona) Pisne zahteve ne bomo obravnavali (4. odst. 60 čl.zakona)

  • če se iz nje ne da razbrati kdo jo je vložil,
  • če je žaljiva ali prepozna.

Za sprejemanje zahtev za kršitve pacientovih pravic so odgovorne vodstvene osebe v službah zdravstvenega doma. Vsi kontaktni podatki so v organogramu ...

Vašo pisno ali ustno prvo zahtevo bomo obravnavali v skladu z določili zakona in internega pravilnika. Če z rešitvijo ne boste zadovoljni , lahko na Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic vložite drugo zahtevo za varstvo pacientovih pravic.

Kontaktni podatki o zastopnikih pacientovih pravic

Dopis prva obravnava COVID 19

Vstopite v stik z nami

Potrčeva cesta 19 a
2250 Ptuj
+386 (0)2 787 15 00
tajnistvo@zd-ptuj.si
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com