Obvestila

Vljučitev nujne medicinske pomoči (NMP) Zdravstvenga doma Ptuj v dispečersko službo

18 jun